05:48 EDT Thứ sáu, 22/09/2017

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ
Video

Số lượt truy câp

giá xe máy Đang truy cập : 34

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 33


xo so mien nam Hôm nay : 1667

chân váy Tháng hiện tại : 53101

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3125230

Trang nhất » Giới thiệu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch hàng năm của các huyện, thành phố để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2.2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2.3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2.4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2.5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
2.6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.
2.7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
2.8. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
2.9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
2.10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
2.11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
2.12. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
2.13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.
 
II. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Trung tâm
Giám đốc: Bế Đức Dương
Điện thoại cơ quan: 0209. 3879268
Phó Giám đốc: Dương Quang Bình
Điện thoại cơ quan: 0209.3 879 266
Phó Giám đốc: Lục Thanh Huân
Điện thoại cơ quan: 0209 3812 551
2. Các phòng chuyên môn
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật.
 
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe