14:33 EST Chủ nhật, 09/12/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


2 Hôm nay : 3946

chân váy Tháng hiện tại : 31975

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 4574620

Trang nhất » Giới thiệu

Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Link Đường dây nóng

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng:
1.1 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên và môi trường
1.2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:
a) Quan trắc và quản lý số liệu quan trắc tài nguyên và môi trường bao gồm: môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất, không khí, nước thải, khí thải, chất thải rắn, trầm tích đáy, khí tượng, thủy văn và đa dạng sinh học;
b) Giám định kỹ thuật cho các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tài nguyên và môi trường;
c) Điều tra cơ bản, thống kê, kiểm kê, đánh giá tài nguyên và môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh; lập các quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường;
d) Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
đ) Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu cho cộng đồng và các doanh nghiệp.
2.2. Cung cấp các dịch vụ quan trắc tài nguyên và môi trường:
a) Thực hiện đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường; kiểm toán, kiểm kê chất thải; giám sát môi trường định kỳ cho các doanh nghiệp;
b) Thí nghiệm cơ lý, hóa đất và khoáng sản; khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn và thăm dò khoáng sản;
c) Tư vấn lập hồ sơ thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường bao gồm:
- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường;
- Hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước; Hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đề án đóng cửa mỏ đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
- Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ nguồn thải khí thải công nghiệp, báo cáo chủ nguồn thải nguy hại; hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả khí thải công nghiệp, giấy phép nhập khẩu phế liệu, giấy chứng nhận sản phẩm thân thiện môi trường, giấy chứng nhận sản phẩm an toàn sinh học…;
- Phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất…;
d) Thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; các công trình quan trắc tự động về nước thải, khí thải, không khí xung quanh, khí tượng thủy văn; các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất, công trình xả thải; trám lấp giếng không sử dụng;
đ) Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật về quan trắc, phân tích; hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị, dụng cụ phân tích, quan trắc, các trạm quan trắc tự động.
2.3.Tham gia đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các công trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
2.4. Quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao  theo quy định .
2.5.Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động của Trung tâm.
2.6. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2.7. Thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
2.8. Quản lý công chức, viên chức, các nguồn lực, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. Được quyền sắp xếp, sử dụng lao động, lựa chọn các hình thức hợp đồng lao động, trả lương, thưởng theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động có hiệu quả;
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Lãnh đạo Trung tâm:
 Phó Giám đốc phụ trách: Lương Phương Nam
 Điện thoại cơ quan: 0209 3812912
2. Các phòng chuyên môn:
 - Phòng Hành chính - Tổng hợp;
 - Phòng Tư vấn – Dịch vụ;
 - Phòng Quan trắc - Phân tích.
 
Thông tin giá đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ công trực tuyến
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

ISO 9001-2008
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe