01:30 EST Chủ nhật, 21/01/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 18


2 Hôm nay : 799

chân váy Tháng hiện tại : 54387

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3435962

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Công nghệ thông tin

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành hóa công nghệ thông tin và truyền thông
1 Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 Quyết định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng internet Việt Nam
1 Quyết định số 1495/QĐ-BTNMT ngày 28/07/2011 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cục công nghệ thông tin
1 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
1 Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT ngày 28/03/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ TNMT quy định về quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT
1 Quyết định số: 376/QĐ-BTTTT ngày 18/03/2011 về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin
1 Quyết định số 335/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2011 Ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án g dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
1 Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
1 Thông tư số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của trung tâm Công Nghệ Thông Tin trực thuộc Sở tài nguyên và môi trường
1 Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 Quyết định giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
1 Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 Công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1 Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 Công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1 Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư , bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước
1 Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông
1 Thônng tư số 46/2011/TT - BCT ngày 31/12/2010 Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ
1 Thông tứ số 209/2010/TT - BTC ngày 20/12/2010 Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của kho bạc nhà nước
1 Quyết định số 1699/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2010 Về việc phê duyệt dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tài nguyên và môi trường
1 Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1 Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2011 Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
1 Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe