19:34 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 18


2 Hôm nay : 3365

chân váy Tháng hiện tại : 67803

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3868059

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Đo đạc và Bản đồ

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/8/2014 V/v Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp;
1 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/8/2014 V/v Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp;
1 Thông tư số: 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
1 Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính.
1 Thông tư số: 20/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/4/2014 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000
1 Thông tư số: 21/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/4/2014 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000
1 Thông tư số: 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định về thành lập bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013 của Bộ TNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
1 Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 Thông tư quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1: 10000
1 Thông tư số: 49/2013/TT-BTC ngày 26/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ
1 Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
1 Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008
1 Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/06/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ
1 Thông tư số 06/2012/TT-BTNMT ngày 01/06/2012 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ
1 Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08/05/2012 Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh
1 Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19/03/2012 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
1 Quyết định: 147/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 về mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn ngân sách Trung ương năm 2011
1 Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011 Quy định về định mức kinh tế - Kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý
1 Thông tư số 34/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp
1 Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 Quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí , nước lục địa, nước biển )
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe