14:11 EDT Thứ tư, 25/04/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 17


2 Hôm nay : 2601

chân váy Tháng hiện tại : 74701

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3696887

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Môi trường

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư: 20 /2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 Sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ...
1 Thông tư: 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
1 Quyết định: 86 /2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 Về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
1 Quyết định: 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 Phê duyệt đề án " Triển khai nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ rừng"
1 Thông tư liên tịch: 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 08/12/2010 Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt , quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
1 Nghị định: 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 Quy đinh về xác định thiệt hại đối với môi trường
1 Quyết định: 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 Phê duyệt kế hoạch xử lý , phòng ngừa ô nhiêm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trong pham vi cả nước
1 Nghị định: 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
1 Thông tư: 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh
1 Nghị định: 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
1 Quyết định: 129/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 phê duyệt đề án " Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường "
1 Thông tư liên tịch: 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/2/2009 Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
1 Quyết định: 40/QĐ-TCMT ngày 21/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học quản lý tài nguyên môi trường
1 Quyết định: 41/QĐ-TCMT ngày 21/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm quan trắc môi trường
1 Quyết định: 44/QĐ-TCMT ngày 21/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục bảo tồn đa dạng sinh học
1 Quyết định: 47/QĐ-TCMT ngày 21/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục kiểm soát ô nhiễm
1 Quyết định: 49/QĐ-TCMT ngày 21/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục thẩm định và đánh giá công tác môi trường
1 Thông tư liên tịch: 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 04/7/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
1 Quyết định: 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2008 Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trác môi trường biển, khí thải công nghiệp, và phóng xạ
1 Luật: 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật bảo vệ môi trường
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe