01:49 EDT Thứ tư, 20/06/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


2 Hôm nay : 3110

chân váy Tháng hiện tại : 61809

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3862065

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Môi trường

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư số 04/2015/TT-BXD V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
1 Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
1 Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
1 Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
1 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 V/v Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
1 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
1 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 V/v Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
1 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/21014 V/v Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
1 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT ngày 29/12/2014 V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
1 Thông tư số: 22/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 05/5/2014 Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014
1 Nghị định số: 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
1 Thông tư số: 18/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/4/2014 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
1 Thông báo số: 32/TB-CCBVMT của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn ngày 25/02/2014 thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt trang bị cho các huyện Ba Bể, Ngân Sơn và Chợ Mới
1 Quyết định số: 02/2014/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
1 Quyết định số: 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1 Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
1 Thông tư số: 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 V/v quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, lây nhiễm
1 Thông tư số: 43/2013/TT-BTNMT ngày 25/12/2013 V/v Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
1 Thông tư số: 41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013 V/v Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.
1 Quyết định số 2211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/11/2013 V/v Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe