05:25 EDT Thứ hai, 23/04/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 29


2 Hôm nay : 1813

chân váy Tháng hiện tại : 68517

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3690703

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Tài nguyên đất

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư: 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
1 Chỉ thị: 1474/CT-TTG Ngày 24/8/2011 Về việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp cấp bách để chấn chỉnh lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
1 Thông tư: 120 /2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
1 Quyết định: 1373/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 Về việc sửa đổi , bổ sung một số điều của Bản Quy định kèm theo quyết định số 628/2010/QĐ-UBND ngày 8/4/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách cụ thể về bồi dưỡng,hỗ trợ tài định cư
1 Nghị định: 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1 Thông tư: 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/tt-btc ngày 07 tháng 12 năm 2004 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất
1 Thông tư: 21/2011/TT-BTNMT ngày 20/06/2012 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy phạm thành lập bản đồ tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 10000 ban hành kèm theo quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT
1 Nghị định: 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ
1 Công văn:529/TCQLĐĐ - CĐKTK ngày 26/5/2011 V/v Sao quyét giấy chứng nhận, hồ sơ cấp giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
1 Nghị định: 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 Sửa đổi , bổ xung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định 149/2004/NĐ-CP
1 Thông tư: 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
1 Quyết định: 26/2011/QĐ -TTg ngày 04/5/2011 Quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục địa chất và khoáng sản trức thuộc bộ tài nguyên và môi trường
1 Quyết định: 25/2011/QĐ-TTg ngày 18/4/2011 Sửa đổi bổ xung một số điều của các khoản 4,5,6,7 và 8 điều 2 Quyết định sô134/2008/QĐ-TTg ngày 02tháng 10 năm 2008 của Thủ Tướng Chính Phủ
1 Thông tư: 09/2011/TT-BTNMT ngày 31/3/2011Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1 Công văn: 906/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 23/3/2011 Hướng dẫn hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch kế hoặc sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 tỉnh cấp chưa được xét duyệt
1 Nghị định: 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
1 Công văn: 259/TTG-KTN ngày 22/2/2011 V/v thực hiện các dự án đầu tư cấp bách trong thời gian quy hoạch trong thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa phê duyệt
1 Công văn 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21/2/2011 V/v báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1 Nghị định: 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2012 Về sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất
1 Nghị định: 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142/2005/NĐ-CP về tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe