19:19 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 23


2 Hôm nay : 3365

chân váy Tháng hiện tại : 67747

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3868003

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Đất đai

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016- Bộ Tài Chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
1 Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016- Bộ Tài Chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hôi đồng thẩm đinh bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.
1 Thông tư số: 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất.
1 Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.
1 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP củaChính phủ ngày 20/10/2015 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.
1 Thông tư số 74/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất
1 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 V/v quản lý, sử dụng đất trồng lúa
1 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
1 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg Quy định về miễn,giảm tiền sử dụng đất khi công nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở ....
1 Thông tư số 41/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
1 Thông tư số 09/2015/TT-BNMT ngày 23/3/2015 V/v ban hành Định mức, kinh tế - kỹ thuật, lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Ngày 27/01/2015 V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
1 Thông tư số: 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1 Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính
1 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
1 Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ : Quy định về giá đất
1 Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe