19:20 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 23


2 Hôm nay : 3365

chân váy Tháng hiện tại : 67751

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3868007

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Đất đai

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông tư số: 17/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/4/2014 Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa;
1 Thông tư số: 02 /2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 V/v Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
1 Thông tư số: 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1 Thông tư số: 49/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
1 Quyết định số 1975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/10/2013 V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"
1 Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ TNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
1 Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013 của Bộ TNMT V/v ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
1 Công văn số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/10/2013 của Bộ TN&MT về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn
1 Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp Quy định tại điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
1 Thông tư số: 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 Ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
1 Thông tư số: 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
1 Chỉ thị số: 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ thướng Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận QSD đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
1 Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn;
1 Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn;
1 Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn;
1 Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Bắc Kạn;
1 Thông tư: 153 /2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1 Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 về việc phê duyệt đơn giá đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất công trình xây dựng Khu dân cư xưởng nông cụ tổ 12, thị trấn Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;
1 Quyết định số: 1892/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 14/12/2012 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất giai đoạn 2011 – 2020
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe