01:45 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


2 Hôm nay : 1968

chân váy Tháng hiện tại : 76544

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3698730

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Văn bản liên quan khác

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Luật số: 09/2012/QH13 – Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
1 Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 26/042012 Về việc bãi bỏ quyết định số :1137/QĐ-UB ngày 11/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan về việc ban hành quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và tương đương
1 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 Về chế độ phụ cấp công vụ
1 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1 Quyết định số 107 /QĐ-BTNMT ngày 19/01/2012 Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
1 Quyết định số 886/QĐ UBND ngày 11/01/2012 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo dự an: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện của tỉnh bắc Kan
1 Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành
1 Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 Về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định, Chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012
1 Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 Việc giao biên chế 2012 cho Sở tài nguyên và môi trường
1 Thông tư số 113 /2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.
1 Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT ngày 07/07/2011 Ban hành quy chế bảo vệ tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, các đơn vị công lập thuộc Bộ tài nguyên và môi trương
1 Quyết định số: 1287/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2012 Ban hành bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830000đ/tháng
1 Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/06/2011 Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
1 Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của thủ tướng chính phủ
1 Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17/06/2011 Xây dựng đơn giá cơ sở dữ liệu
1 Thông tư số 15/2011/TT-BTNMT ngày 28/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
1 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 Quy định mức lương tối thiểu chung
1 Quyết định số 471 /QĐ-TTg ngày 30/03/2011 Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
1 Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT ngày 28/03/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư Số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ TNMT quy định về quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng CSDL tài nguyên và môi trường
1 Quyết định số 416 /QĐ-BTNMT ngày 09/03/2011 Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe