04:41 EDT Thứ sáu, 19/10/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 13


2 Hôm nay : 1626

chân váy Tháng hiện tại : 70643

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 4395554

Trang nhất » Tra cứu văn bản » Văn bản liên quan khác

Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Quyết định số 416 /QĐ-BTNMT ngày 09/03/2011 Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
1 Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở
1 Quyết định số 1894/QĐ-BTNMT ngày 11/10/2010 Ban hành quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ tài nguyên và môi trường
1 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 Về việc phê duyệt phát triển vật liệu không nung đến năm 2020
1 Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 Định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
1 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ
1 Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 Phê duyệt đề án " Phát triển thương mại nông giai đoạn 2010 đến 2015 định hướng đến năm 2020"
1 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
1 Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 16/10/2009 Về việc ông Trần Thế Ngọc thôi giữa chức thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường
1 Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 Về việc thực hiện một số chính sách, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở , nước sinh hoạt đến năm 2010 cho đồng bào dân tôc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
1 Thông tư liên tịch số 90 /2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/05/2009hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1 Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/05/2009 Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”
1 Thông tư số 84 /2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 Về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính
1 Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/04/2009 Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ
1 Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009 và nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009 của Chính Phủ
1 Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 22/04/2009 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/5/2009 đối với các cơ quan nhà nước , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
1 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 22/04/2009 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2009 đối với các cán bộ đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội Đồng Chính Phủ, Quyết định số 111-HĐBT
1 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 12/2009/NĐ-CP
1 Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện luật cán bộ, công chức
1 Thông tư số: 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009 Hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện
 
Thông tin giá đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ công trực tuyến
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

ISO 9001-2008
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe