04:25 EDT Thứ năm, 19/09/2019

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 22


2 Hôm nay : 2794

chân váy Tháng hiện tại : 92052

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 5712461

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Thông báo của Sở TN&MT

Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Link Đường dây nóng

Thông báo số 159/TB-STNMT ngày 17/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 159/TB-STNMT ngày 17/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Thông báo số 151/TB-STNMT ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thông báo số 151/TB-STNMT ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thông báo số 148/TB-STNMT ngày 09/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ cát sỏi Cốc Coóc - Bản Pò)

Thông báo số 148/TB-STNMT ngày 09/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ cát sỏi Cốc Coóc - Bản Pò)

Thông báo số 149/TB-STNMT ngày 09/9/2019 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ cát sỏi Nà Pán - Bản Cầy)

Thông báo số 149/TB-STNMT ngày 09/9/2019 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ cát sỏi Nà Pán - Bản Cầy)

Thông báo số 146/TB-STNMT ngày 06/9/2019 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thông báo số 146/TB-STNMT ngày 06/9/2019 Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thông báo số 142/TB-STNMT ngày 04/9/2019 cùa Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 142/TB-STNMT ngày 04/9/2019 cùa Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ cát sỏi Pác Châm)

Thông báo số 134/TB-STNMT ngày 22/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 134/TB-STNMT ngày 22/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn V/v: Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt mỏ vàng gốc Pác Lạng

Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 22/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 22/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước mỏ vàng gốc Pác Lạng

Thông báo số 132/TB-STNMT ngày 20/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 132/TB-STNMT ngày 20/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu II mỏ chì kẽm Nà Diếu (30 ha), xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Thông báo số 129/TB-STNMT ngày 12/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 129/TB-STNMT ngày 12/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Nà Diếu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Thông báo số 1542/STNMT-TNN ngày 06/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo chấp thuận năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Thông báo số 1542/STNMT-TNN ngày 06/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo chấp thuận năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Công văn số 1356/STNMT-VP ngày 16/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

Công văn số 1356/STNMT-VP ngày 16/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

Thông báo số 1326/STNMT-TNN ngày 12/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Thông báo số 1326/STNMT-TNN ngày 12/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Thông báo số 109/TB-STNMT ngày 16/07/2019 Về việc chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Bắc Kạn.

Thông báo số 109/TB-STNMT ngày 16/07/2019 Về việc chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Bắc Kạn.

Công văn số 1306/STNMT-TNN ngày 11/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Công ty CP CTN Bắc Kạn)

Công văn số 1306/STNMT-TNN ngày 11/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Công ty CP CTN Bắc Kạn)

Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 05/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 05/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Công văn số 1252/STNMT-VP ngày 04/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn V/v: Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập

Công văn số 1252/STNMT-VP ngày 04/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn V/v: Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập

Công văn số 1249/STNMT-TTr ngày 04/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Công văn số 1249/STNMT-TTr ngày 04/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Công văn số 1238/STNMT-VP ngày 04/7/2019 V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Công văn số 1238/STNMT-VP ngày 04/7/2019 V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Thông báo số 1224/STNMT-MT ngày 03/7/2019 V/v tiếp tục hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Thông báo số 1224/STNMT-MT ngày 03/7/2019 V/v tiếp tục hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”


Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 
Thông tin giá đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ công trực tuyến
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

ISO 9001-2008
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe