06:22 EDT Thứ tư, 18/07/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 37

Khách viếng thăm : 21


2 Hôm nay : 2103

chân váy Tháng hiện tại : 56467

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3954044

Trang nhất » Thủ tục hành chính » ISO Sở TN&MT

Link Đường dây nóng
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


PHỤ LỤC
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 24/10/2017 của
Sở Tài nguyên và Môi trường)

 
  1
 

TT Tên quy trình Mã số
I Tài liệu hệ thống  
1 Sổ tay chất lượng  
2 Kiểm soát tài liệu 01/QTr-KSTL
3 Kiểm soát hồ sơ 02/QTr-KSHS
4 Đánh giá nội bộ 03/QTr-ĐGNB
5 Kiểm soát sự không phù hợp 04/QTr-KSKPH
6 Hành động khắc phục 05/QTr-HĐKP
7 Hành động phòng ngừa 06/QTr-HĐKP
II Lĩnh vực đất đai  
1 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 07/QTr-ĐĐ
 
2 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 08/QTr-ĐĐ
3 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 09/QTr-ĐĐ
 
4 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 10/QTr-ĐĐ
5 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11/QTr-ĐĐ
6 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trường hợp công trình, dự án chỉ có đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn) 12/QTr-ĐĐ
7 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giao, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13/QTr-ĐĐ
8 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14/QTr-ĐĐ
9 Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp 15/QTr-ĐĐ
10 Cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ 16/QTr-ĐĐ
11 Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 17/QTr-ĐĐ
12 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 18/QTr-VPĐK
13 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 19/QTr-VPĐK
14 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 20/QTr-VPĐK
15 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận 21/QTr-VPĐK
16 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 22/QTr-VPĐK
17 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 23/QTr-VPĐK
18 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định 24/QTr-VPĐK
19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 25/QTr-VPĐK
20 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 26/QTr-VPĐK
21 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 27/QTr-VPĐK
22 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân 28/QTr-VPĐK
23 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 29/QTr-VPĐK
24 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 30/QTr-VPĐK
25 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 31/QTr-VPĐK
26 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 32/QTr-VPĐK
27 Cung cấp dữ liệu đất đai tại địa phương 33/QTr-VPĐK
28 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 34/QTr-VPĐK
29 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 35/QTr-VPĐK
30 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 36/QTr-VPĐK
31 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 37/QTr-VPĐK
32 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 38/QTr-VPĐK
33 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 39/QTr-VPĐK
34 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 40/QTr-VPĐK
35 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 41/QTr-VPĐK
36 Chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất 42/QTr-VPĐK
37 Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 43/QTr-VPĐK
III Lĩnh vực tài nguyên  nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu  
1 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày-đêm 44/QTr-TNN
2 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 45/QTr-TNN
3 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 46/QTr-TNN
4 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
 
47/QTr-TNN
5 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm 48/QTr-TNN
6 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm 49/QTr-TNN
7 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác 50/QTr-TNN
8 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác 51/QTr-TNN
9 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước 52/QTr-TNN
10 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 53/QTr-TNN
11 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 54/QTr-TNN
12 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 55/QTr-TNN
13 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh 56/QTr-TNN
14 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước 57/QTr-TNN
15 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi 58/QTr-TNN
16 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 59/QTr-KTTV
17 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 60/QTr-KTTV
18 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh bảo khí tượng thủy văn 61/QTr-KTTV
IV Lĩnh vực khoáng sản  
1 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 62/QTr-KS
2 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 63/QTr-KS
3 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 64/QTr-KS
4 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 65/QTr-KS
5 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 66/QTr-KS
6 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 67/QTr-KS
7 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình 68/QTr-KS
8 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản 69/QTr-KS
9 Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản 70/QTr-KS
10 Cấp giấy phép khai thác ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình 71/QTr-KS
11 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 72/QTr-KS
12 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 73/QTr-KS
13 Trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản 74/QTr-KS
14 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 75/QTr-KS
15 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 76/QTr-KS
16 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 77/QTr-KS
17 Đóng cửa mỏ khoáng sản 78/QTr-KS

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » ISO Sở TN&MT
Gửi lên:
13/11/2017 22:51
Cập nhật:
24/12/2017 22:46
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
2.52 MB
Đã xem:
119
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Thông tin giá đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ công trực tuyến
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

ISO 9001-2008
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe