10:06 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 42


2 Hôm nay : 2198

chân váy Tháng hiện tại : 73989

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3778135

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Tài nguyên khoáng sản

Link Đường dây nóng
6. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Tên Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Trình tự thực hiện Bước 1. Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ
Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.
- Bước 3. Thẩm định hồ sơ
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa .
+ Trong thời gian không quá 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
- Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
+ Trong thời gian không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc tại bước 3, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
- Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện nghĩa vụ có liên quan.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
- Trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Địa điểm tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Thành phần, số lượng  hồ sơ - Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định tại các điểm b, c, d và e Khoản 2 Điều 42; Khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết - Thời hạn kiểm tra hồ sơ:  không quá 02 ngày làm việc.
Thời hạn thẩm định hồ sơ:  không quá 35 ngày làm việc.
Thời hạn trình hồ sơ: không quá 07 ngày làm việc.
- Thời hạn trả kết quả: không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả Giấy phép thăm dò khoáng sản
Lệ phí Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản áp dụng theo quy định tại Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2011. Cụ thể: bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu như sau:
+ Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;
+ Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;
+ Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu số 06: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm theo thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012);
- Phụ lục số 2 - Mẫu số 18: Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm theo thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012);
- Mẫu số 33: Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Khoáng sản; nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản để tiếp tục thực hiện đề án thăm dò.
- Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các Điểm b, c, d và e Khoản 2 Điều 42; Khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng sản và quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản.
- Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò;
- Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.
Căn cứ pháp lý  
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;
- Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản;
- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
6. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Tài nguyên khoáng sản
Gửi lên:
04/05/2017 04:48
Cập nhật:
04/05/2017 04:48
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
124.00 KB
Đã xem:
109
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe