10:06 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 44


2 Hôm nay : 2203

chân váy Tháng hiện tại : 73994

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3778140

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Tài nguyên khoáng sản

Link Đường dây nóng
7. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Tên Thủ tục Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Trình tự thực hiện Bước 1. Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ
Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.
- Bước 3. Thẩm định hồ sơ
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa.
+ Trong thời gian không quá 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.
- Bước 4. Trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép
+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc tại bước 3, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản. Trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ
Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản để nhận kết quả.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
- Trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Địa điểm tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Thành phần, số lượng  hồ sơ - Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Giấy phép thăm dò khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm trả lại.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết - Kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quá 02 ngày làm việc.
Thời hạn thẩm định hồ sơ: không quá 35 ngày.
Thời hạn trình hồ sơ: không quá 07 ngày.
- Thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ: không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả Quyết định cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu số 05: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm theo thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012);
- Phụ lục số 2 - Mẫu số 18: Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm theo thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012).
- Mẫu số 33: Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không.
Căn cứ pháp lý  
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
7. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Tài nguyên khoáng sản
Gửi lên:
04/05/2017 04:47
Cập nhật:
04/05/2017 04:47
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
124.00 KB
Đã xem:
107
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe